Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Romerike Flerfaglige Opplæringskontor, heretter kalt RFOK, skal være et opplæringskontor for flere fag innenfor serviceyrkene, og bidra til å styrke medlemmenes konkurranseevne og lønnsomhet gjennom rekruttering og kompetanseheving.

Primæroppgavene er å formidle kandidater for å bli lærling til virksomheter i ovennevnte bransjer, samt bistå med opplæring av lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og «fagbrev på jobb» for voksne arbeidstakere innen de fagområdene RFOK er godkjent opplæringskontor for. Begrepet lærling brukes heretter som fellesbetegnelse for alle.

 

Dette omfatter bl.a. følgende aktiviteter:

•       Rekruttere og kvalitetssikre søkere til læreplasser

•       Rekruttere lærebedrifter og etablere læreplasser

•       Formidle søkere til lærebedrifter, tegne lærekontrakt og følge opp lærling og lærebedrift frem til svenneprøve

•       Sikre at opplæringen i bedrift og gjennom RFOK er i henhold til læreplan ved å:

a.     Koordinere opplæringen i samråd med instruktør i medlemsbedriftene

b.     Utvikle og arrangere relevante kurs for lærlingene

c.     Følge opp lærlingene i læretiden

d.     Lage individuell opplæringsplan

 

RFOK søker om å bli godkjent som opplæringskontor innen fagene/fagområdene rundt service som salg, kontor og administrasjon og data/ikt. Godkjenning i andre fag kan søkes etter vurdering.  «Faglig leder» ansvar for fagene ligger i hver enkelt bedrift og ikke i opplæringskontoret da dette er flerfaglig og det er mange fagområder innenfor service.

RFOK ble godkjent som opplæringskontor i Akershus 17.sept 2019

Godkjenning kan søkes i andre fylker etter behov..

 RFOK skal også bidra til styrking og utvikling av fagutdanningen innen sine fagområder, og derigjennom fremme primæroppgaven, ved å bl.a.:

•       Drive informasjons- og opplysningsarbeid rettet mot relevante målgrupper

•       Delta i relevante bransjefora, utvalg, råd m.m.

•       Være pådriver og deltaker i arbeid med å utvikle lærefag og læreplaner for å sikre et relevant og kvalitetsmessig godt tilbud

•       Være aktiv deltaker og bidragsyter i prosjekter og annet arbeid som har som formål å styrke fagutdanning og rekruttering av lærlinger og lærebedrifter

•       Være oppdatert på markeds- og teknologitrender, samt relevante utdanningspolitiske forhold

  RFOK skal også tilby medlemsbedriftene, og deres ansatte, kurs/opplæring, rådgivning, tilgang til faglige nettverk  m.m., i henhold til foreningens formål.

RFOK stiftes 17.juni og søker umiddelbart om godkjenning i  Akershus.

Godkjenning ble klart 17.sept 2019 og omfatter salgsfaget, kontor og administrasjon og IKT faget

Ragnvald Holst-Larsen er ansvarlig leder på alle kontrakter

Epost post@rfok.org

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn